Bina ve Tesis Yönetimi hem sağladığı hizmetler hem de ülke ekonomisinde yarattığı istihdam açısından büyük önem arz ediyor olmasına karşın henüz devletin bu alanda bir çalışması bulunmadığı gibi bir sektör olarak da yer almamaktadır. 6331 Sayılı kanunun ertelenen maddeleri 01.07.2016 yılında yürürlüğe girmesi ile bu alandaki çalışmaların artacağını umut etmekteyim. 

 
Bina ve Tesis Yönetimi ile ilgili çalışmalar bakıldığında işin daha çok muhasebesel ve hukuki yönlerinde yoğunlaşıldığı görülmektedir. Bu nedenle YÖK tarafından kabul gören ve yayınlanan tezimle, hem personelin iş güvenliği hem de sektörün sorunlarına değinilmesi açısından bir ilke imza atılmıştır. 

6331 sayılı kanunun apartmanlar için olan kısmının 01.07.2016 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanırken apartman ve site yöneticilerinin yeni kanun hakkında ne kadar bilgiye sahip olduklarını ve hazır olup olmadıklarını araştırmayı amaçlayan bir çalışma yapılmıştır. 

Makale Ocak 2017 tarihinde Nişantaşı Üniversitesinin hakemli bir yayın olan Sosyal Bilimler Dergisinde yayınlamıştır.

Çalışmanın tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz (Sayfa 67-88 arasında).

http://www.nisantasi.edu.tr/fileex///duyurular/NUSBD4-2.pdf

10-11 Ekim 2019 tarihinde Ankara Üniversitesi tarafından Wyndham Otel'de düzenlenen konferans sektörde bir ilk olması ve sağladığı katkıları ile oldukça önemlidir.

Senelerdir tesis yöneticiliğinin önemini vurgulamak amacıyla yayınladığım akademik çalışmalar veya gazete yazılarım olsun, kitabım olsun yine de bu konferansı bir fırsat bilerek Tesis Yönetiminde Yöneticilerin Eğitiminin Önemini savunduğum bir bildiri sunumu yaptım. Ancak bildiri kitapçığı henüz yayınlamadığı için tamamını paylaşamıyorum.

Konferansın detaylarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://tr-fmc.org/2019icfm/

İş kazalarının oluşumu çoğu zaman personelin dikkatsiz davranışlarından kaynaklanmaktadır. Bu dikkatsizliğin sebebi olarak çalışanın iş ilişkilerindeki olumsuzluklar, işverene güvensizliği, motivasyon eksikliği, ağır iş yükü gibi pek çok neden yar almaktadır. Yapılan araştırmalar iş kazalarının pek çoğunun önlenebilir olduğunu ortaya koymuştur. Çalışanın hem kendisine, hem iş arkadaşlarına hem de işletmeye vereceği zararların önlenebilmesi için, personelin iş ilişkilerinin ve çalışma koşullarının düzenlenmesi, çalışanın duygu durumunun belirlenmesinde İnsan Kaynakları uzmanlarının rolü önemlidir.

 

2016 yılında TC. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından İstanbul Haliç Kongre merkezinde düzenlenen konferansta sunumunu yaptığım bildirinin tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

(Sayfa: 388)

21-22 Kasım 2019 tarihinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi tarafından düzenlenen sempozyumda hem bölgesel hem de küresel kalkınma stratejileri ve gelecek planlamaları üzerine yaptığımız sunumlar ve paylaşımlarımızın ülke ekonomisine ve yöre kalkınmasına katkı sağlamasını umuyorum. Sempozyumun bildiri kitapçığına alttaki linkten ulaşabilirsiniz.

 

https://bolgeselkalkinma.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/88/files/IRDARUS'19%20Tam%20Metin%20Kitab%C4%B1.pdf