top of page

Bina ve Tesis Yönetiminde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının Önemi

ÖZET

 

Bina ve tesis yönetimi özellikle büyük şehirlerde nüfusun artması ve taleplerin değişmesi ile birlikte önem arz eden bir konu haline gelmiştir.  Nitelikli bina projeleri, profesyonel yönetim hizmetleri ihtiyacını gündeme getirmiştir.  Apartman/bina/sitelerde teknolojinin daha yoğun kullanılmasına paralel olarak tasarımların da modernleştiği görülmektedir.  Aynı zamanda, profesyonel yönetim sistemlerinin uygulanmakta olduğu konutlar, satış aşamasında vaad edilen hizmetlerin sorunsuz sağlanması ve sosyal aktivitelerin kalitesi sebebiyle, hem yatırım hem de yaşam amaçlı olarak yerli ve yabancı yatırımcıların ilgi odağı haline gelmiştir. Entegre tesis yönetiminin kapsamı tüketicilerden gelen talepler doğrultusunda gelişmiş, concierge hizmetlerinin de eklenmesiyle evlerde otel konforu sunulmaya başlanmıştır. Bina ve tesis yönetimi hizmetleri, kişilerin hayatlarını kolaylaştırıp konfor alanlarını genişletirken tehlikeli/çok tehlikeli işler kapsamına giren hizmetleri de bünyesinde barındırmaktadır.  Bu noktada günümüzde birden fazla iş kategorisinin bulunduğu bina ve tesis yönetimi sürecinde iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları üzerinde önemle durulması gereken bir konu haline gelmiştir. Bu tez kapsamında bina ve tesis yönetimi sürecinde karşılaşılabilecek riskler, kazalar, meslek hastalıkları üzerinde durulacak ve alınması gereken önlemler 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde değerlendirilecektir.

 

 

Tezin devamına www.yok.gov.tr den veya Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden ulaşabilirsiniz.

Konuyla ilgili benimle iletişime geçmek için aylin@aylinilgen.com 'a mail gönderebilirsiniz.

 

bottom of page