top of page
Müşteri İlişkileri Yönetimi

 

Müşteri İlişkileri Yönetimi bir firmanın varlığını sürdürebilmesi için en önemli konulardan birisidir. CRM uygulamaları özellikle de hizmet alanında çalışan firmalar açısından veri kaydı yaparak geleceğe ışık tutmaktadır. Aynı zamanda da müşteri memnuniyeti ölçümleri ile firmanın sözleşme yenileme döneminde geçmiş dönem karnesini ortaya koymaktadır. Bu neticeye bakılarak yola devam veya tamam kararı verilir.

 

Ancak Türkiye’de bu alanda hizmet veren firmalar arasında kurumsallaşmayı başarabilen az sayıda firma olması sebebiyle Bina ve Tesis Yönetiminde CRM uygulamalarına pek rastlanmamaktadır.

bottom of page